Collectivité Territoriale de Corse

CULTURE - PATRIMOINE

Signature de la convention cadre entre la Collectivité territoriale de Corse et la Fondation du Patrimoine - 06/07/2017

Ghiovi u 6 di lugliu di u 2017- Gran’Palazzu di a Cullettività territuriale di Corsica Le Président du Conseil Exécutif de Corse et René Lota, délégué régional de la Fondation du patrimoine en...

Invitation du réseau des Musées de Corse, saison estivale 2017 - 03/07/2017

La Collectivité Territoriale de Corse a le plaisir de vous adresser le programme du réseau des Musées de Corse pour cette saison estivale 2017. Ainsi, les 10 structures muséales et 4 sites à ciel...

Visita di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica à u Centru di cunservazione è di ristoru di u patrimoniu mubiliare di a Corsica - 29/05/2017

Gilles Simeoni, Président du Conseil Exécutif de Corse, se rend aujourd'hui à Calvi à 11h00 pour une visite du Centre de Conservation et de restauration du Patrimoine Mobilier de la Corse afin de...
1 2 3 4 5 » ... 181