Conseil économique, social et culturel de la CorseActualités

Mercredi 06 juillet - Réunion commission Ad hoc "Lingua corsa" / Mercuri u 06 di lugliu -Addunida di a cummissione specificà di a lingua Corsa

La commission ad hoc "lingua corsa" du CESC s'est réunie Mercredi 06 juillet 2016 à partir de 14 heures dans les locaux du Conseil. A  cummissione specifica di a lingua...

Avis du 21 juin / Avisi di u 21 ghjunghju

Le Conseil Economique, Sociale et Culturel de Corse s'est réuni le 21 juin 2016, à la CTC, sous la présidence, d'Henri FRANCESCHI.  U Cunsigliu Ecunomicu, Suciale è Culturale di Corsica, s'hè...

Mardi 21 juin - Séance plénière / Marti u 21 di ghjunghju - Seduta generale

Le Conseil se réunira Mardi 21 juin 2016 en séance plénière de 10 heures à 12 heures dans la salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse.  U cunsigliu si adunisce...

Mercredi 15 juin - Réunion des sections économique et culture / Mercuri 15 di ghjunju - sezzione « ecunomica è suciale » è « cultura, educazione è quadru di vita »

Les sections "économique et sociale" et "culture, éducation et cadre de vie" du Conseil se réuniront le mercredi 15 juin 2016 la journée (10 heures à 17 heures), salle des...

Prisintazioni à u Cunsigliu di i rapporti maritimi da u Prisidenti di l'Uffiziu di i trasporti di a Corsica

Ghjuvan-Felici ACQUAVIVA, Prisidenti di l'Uffiziu di i Trasporti di a Corsica hà presintatu à i membri di u cunsigliu in seduta plenaria i rapporti chì cuncernani u maritimu. Jean-Felix...

Avisi et muzione di u 24 maghju / Avis et motion du 24 mai

U Cunsigliu Ecunomicu, Suciale è Culturale di Corsica, s'hè adunitu, u 24 di maghju di u 2016, sott' a presidenza d'Arrigu FRANCESCHI. Le Conseil Economique, Sociale et Culturel de Corse s'est...

Marti u 24 di maghju - Seduta Plenaria / Mardi 24 mai 2016 - Séance plénière

Si riunisciarà u cunsigliu u 24 di maghju di u 2016 in seduta plenaria da 10 ori à meziornu in sala di deliberazioni di l'Assemblea di Corsica. Le Conseil se réunira Mardi 24 mai 2016 en...

Vendredi 20 mai - Journée sur Corte réunion des sections économique et culture du CESC

Les sections "économique et sociale" et "culture, éducation et cadre de vie" du Conseil se réuniront exceptionnellement à Corte au Conseil linguistique le vendredi 20 mai la journée (10...

Mardi 03 mai 14 heures 30 - Réunion de la commission environnement

La commission environnement du Conseil se réunira Mardi 03 mai 2016 à 14 h 30, à la CTC.

L'interview du Président du CESC sur Corsica Radio

L'interview du vendredi 22 avril 2016 d’Henri Franceschi sur Corsica Radio.  

Mardi 10 mai - Réunion de la commission du Développement économique et affaires européennes élargie au Conseil

La commission du Développement économique et des affaires européennes, élargie au Conseil, se réunira Mardi 10 mai à 14 heures, à la CTC.

Mardi 17 mai - Réunion des sections économique et culture du CESC

En réponse à la sollicitation de Monsieur Jean-Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse, les sections "économique et sociale" et "culture, éducation et cadre de vie" du Conseil se...

Mardi 03 mai - Réunion de la commission du Développement économique et des affaires euopéennes

La commission du Développement économique et des affaires européennes du CESC se réunira Mardi 03 mai 2016 à 10 heures à la CTC.  

Annulation réunion des sections économique et culture du Conseil

Les sections économique et sociale et culture de l’éducation et du cadre de vie du Conseil initialement prévues Mercredi 20 avril 2016  à 14 heures sont annulées. Celles-ci sont...

Les Avis du mardi 12 avril 2016

Le Conseil Economique Social et Culturel de Corse s'est réuni en séance plénière mardi 12 avril 2016 à 10 heures en salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse sous la présidence...

Journée du Mardi 12 avril - Séance plénière

Le Conseil se réunira  Mardi 12 avril 2016 en séance plénière de 10 heures à 17 heures  dans la salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse. A noter la présence du...

Mercredi 06 avril 2016 - commission éducation, formation, jeunesse et sports et lingua corsa

La commission éducation, formation, jeunesse et sport set lingua corsa se réunira le Mercredi 06 avril, à 14 h, à la CTC

Mercredi 06 avril 2016 - commission azzione culturale et audiovisuel

La commission azzione culturale et audiovisuel se réunira le Mercredi 06 avril, à 14 h, à la CTC

Mercredi 06 avril 2016 - Commission du développement économique

La commission du Développement économique et des affaires européennes, se réunira  Mercredi 06 avril 2016, à partir de 10 h , salle des Délibérations, à la CTC.

Lundi 04 avril 2016 - Commission du développement Economique

La commission du Développement économique et des affaires européennes, se réunira  Lundi 04 avril 2016, à partir de 10 h en visio-conférence.

Les Avis du 08 mars 2016

Le Conseil Economique Social et Culturel de Corse s'est réuni en séance plénière mardi 08 mars 2016 à 10 heures en salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse sous la présidence d'Henri...

Mardi 08 mars 2016 - Séance plénière

Le Conseil se réunira en séance plénière Mardi 08 mars 2016 à partir de 10 heures, dans la salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse.

Jeudi 03 mars - Réunion des sections "économique et sociale" et "culture, éducation et cadre de vie"

Les sections "économique et sociale" et "culture, éducation et cadre de vie" du Conseil se réuniront Jeudi 03 mars 2016 à partir de 10 heures en salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse.

Interview du Président du CESC sur : la Collectivité unique - Quel avenir pour le Conseil Economique Social et Culturel de Corse ?

Quelle est la place du Conseil Economique Social et Culturel de la Corse dans le débat actuel et quelle sera sa place dans la définition d’une nouvelle organisation du territoire ? Dans le...

Les avis du mardi 23 février 2016

Le Conseil Economique Social et Culturel de Corse s'est réuni en séance plénière mardi 23 février 2016 à 10 heures en salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse sous la présidence d'Henri...

Les membres du collectif Valincu lindu et les membres du collectif Tavignanu vivu, devant la commission environnement

La Commission environnement du Conseil s'est réunie mercredi 17 février à 14 heures en salle de visio-conférence, sur la crise de déchets. A cette occasion les membres du collectif Valincu...

Rencontre entre le Président du Conseil Exécutif de Corse et les membres du bureau du CESC

Le Président du Conseil Exécutif de Corse, Gilles SIMEONI, accompagné de son directeur de Cabinet Norbert PANCRAZI, ont rencontré les membres du bureau  pour une réunion de travail.  

Mardi 23 février 2016 - Séance plénière du CESC

Le Conseil se réunira en séance plénière Mardi 23 février 2016,  à partir de 10 heures dans la salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse.

Mardi 16 février 2016- Commission du développement économique et des affaires européennes élargie

La commission du Développement économique et des affaires européennes, se réunira  Mardi 16 février 2016, à partir de 09 h 30  en visio-conférence. Cette commission est élargie aux...
1 2 3 4 5 » ... 7