Collectivité Territoriale de Corse

Avis d'appel à la sélection d'un projet innovant, par l'incubateur, s'inscrivant dans une démarche de développement durable

Avisu di chjama à a selezzione d'un pruggettu nuvatore, da l'incubatore, chì si scrive in una dimarchja di sviluppu durevule

Vendredi 29 Juillet 2011Date de clôture : 12 septembre 2011 / Data di chjusura : u 12 di settembre di u 2011

Avis d'appel à la sélection d'un projet innovant, par l'incubateur, s'inscrivant dans une démarche de développement durable
Le présent appel à projet est destiné à :

  • détecter et sélectionner un projet à contenu innovant, s’inscrivant dans une démarche de développement durable et à fort potentiel de croissance
  • accompagner et financer le programme d’innovation retenu (études, réalisation et mise au point de prototypes ou de pilotes, prestations de conseil, ...), dans le cadre d’une période d’incubation.
Les services de l’ADEC (Incubateur technologique territorial de Corse) étudient les conditions de recevabilité et d’éligibilité des projets. Seuls les projets ayant satisfait à ces conditions seront examinés par le Comité de Sélection et de Suivi de l’Incubateur de Corse.

A presentachjama a pruggettu hè destinata à :
  • inventà è selezziunà un pruggettu à cuntenutu nuvatore, chì si scrive in una dimarchja di sviluppu durevule è a forte putenziale di criscenza .
  • accumpagnà è finanzà u prugramma d’innuvazione ritenutu( studii, realizazione è messa in ordine di prututippu o di guide, prestazione di cunsigliu,…), in u quadru di un tempu d’incubazione.
I servizi di l’ADEC (Incubatore tennologicu territuriale di Corsica) studienu e cundizione di ricivivilità è d’elegibilità di i prugetti. Soli i prugetti ch’averanu sutisfattu à ste cundizione seranu esaminati da u Cumitatu di Selezzione è di Seguitu di l’Incubatore di Corsica.

Téléchargez le cahier des charges et le dossier de candidature
dossier_candidature_1.pdf DOSSIER CANDIDATURE.pdf  (331.14 Ko)

Les dossiers de candidature doivent être envoyés : / I cartulari di candidatura devenu esse mandati à :

Par courrier électronique : incubateur@adec.corse.fr

Par voie postale (cachet de la poste faisant foi) :
Agence de développement de la Corse
1 avenue Eugène Macchini - Immeuble « Le Régent » - 20000 AJACCIO

Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’ADEC au 04-95-50-91-23

A presentachjama a pruggettu hè destinata à :
  • inventà è selezziunà un pruggettu à cuntenutu nuvatore, chì si scrive in una dimarchja di sviluppu durevule è a forte putenziale di criscenza .
  • accumpagnà è finanzà u prugramma d’innuvazione ritenutu( studii, realizazione è messa in ordine di prututippu o di guide, prestazione di cunsigliu,…), in u quadru di un tempu d’incubazione.
I servizi di l’ADEC (Incubatore tennologicu territuriale di Corsica) studienu e cundizione di ricivivilità è d’elegibilità di i prugetti. Soli i prugetti ch’averanu sutisfattu à ste cundizione seranu esaminati da u Cumitatu di Selezzione è di Seguitu di l’Incubatore di Corsica.