Collectivité Territoriale de Corse

Ceremonia di premiazione di i premii « Premiu Andria Fazi » è « Premiu di Puesia di l’Accademia »

Marti u 31 d’ottobre di u 2017 à un’ora è mezu à a CTC

Mardi 31 Octobre 2017Le Président du Conseil Exécutif de Corse, le Président de l’Assemblée de Corse et le Conseiller Exécutif de Corse délégué à la langue corse, ont décerné les prix « Premiu Andria Fazi » et « Premiu di Puesia di l’Accademia » aux lauréats de l’année 2016-2017, ce mardi 31 octobre à 13h30 dans le salon d’honneur de l’Hôtel de la Collectivité territoriale de Corse.  

Le « Premiu Andria Fazi », décerné en hommage à Andria Fazi, Conseiller à l’Assemblée de Corse, récompense chaque année le candidat ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite de langue corse au baccalauréat dans sa section et au lauréat ayant obtenus la meilleure note à l’épreuve écrite d’histoire et géographie présentée en langue corse au diplôme national du brevet.

Cette année sera remis également le « Premiu di Puesia di l’Accademia », qui récompense les trois meilleures poésies composées par des élèves de CM2 et de collèges.

U Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica, u Presidente di l’Assemblea di Corsica è u Cunsiglieru Esecutivu in carica di a lingua corsa rimetteranu i premii « Premiu Andria Fazi » è « Premiu di Puesia di l’Accademia », à i laureati 2016_2017, marti, u 31 d’ottobre, à un’ ora è mezu, in i salotti d’onore di u Palazzu di a Cullettività territuriale di Corsica.

U « Premiu Andria Fazi » aghjudicatu in umaggiu à Andria Fazi, Cunsiglieru à l’Assemblea di Corsica, ricumpensa ogni annu u candidatu chì hà ottenutu à nota à più bona à a prova scritta di corsu di u bascigliè in a so sezzione è à u laureatu chì hà ottenutu a nota a più bona à a prova scritta di storia è geugrafia presentata in lingua corsa à u diploma naziunale di u brevettu.

Quist’annu, altresi serà rimessu u « Premiu di Puesia di l’Accademia » chì ricumpensa è trè più bone puesie 2016-2017 cumposte da i zitelli di u CM2 è di i cullegi.