Collectivité Territoriale de Corse

Collectivité Territoriale de Corse

Accédez au site de la nouvelle Collectivité de Corse sur www.isula.corsica
Cliquez ici


Direzzione di u sviluppu suciale - Direzzione di a cultura è di u patrimoniu : lanciu di a chjama à prujetti regiunale « Cultura è salute »


Vendredi 7 Juin 2013


Direzzione di u sviluppu suciale - Direzzione di a cultura è di u patrimoniu : lanciu di a chjama à prujetti regiunale « Cultura è salute »
A prima chjama à prugetti ligata à a cunvenzione regiunale « Cultura è salute » firmata da a Cullettività Territuriale di Corsica, l’Agenzia regiunale di a Salute è di u Statu (Direzzione Regiunale di l’Affare Culturale) hà stata lanciata u 27 di maghju per una chjusura di u depositu di i prugetti fissatu à u 30 di ghjugnu di u 2013.

Sta chjama à prugetti s’adirizza à i stabulimenti sanitarii è medicosuciali di l’isula è hà per scopu di favurizà l’emergenza di i prugetti culturali in i stabulimenti. Tocca duie tematiche (« Scontru di culture prufissiunale » è « di a quistione di crede ci o micca ») eppò un tema libaru.

L’iniziative cuncernate currispondenu à :
  • Tutti i prugetti chì mettenu in risaltu a necessità di una cuuperazione di u mezu di a salute incù quellu di e pratiche artistiche è culturale.
  • Annantu à a tematica « di a quistione di crede ci o micca », i prugetti chì pruponenu una tribuna inabituale di spressione è/o un accumpagnamentu è/o un sustegnu à i curatori di i stabulimenti sanitarii, medicosuciali è medicina di città sott’à tutte e forme ancu e più nuvatrice.
  • Tutti i prugetti ligati à i criterii Cultura è Salute (Interventu d’artisti prufissiunali è latore annantu à almenu una di e sibule Cultura è Salute – Pazienti/residenti, curatori, famiglie).
 
U quaternu di e cariche è u cartulare di candidatura si ponu cunsultà annantu à u situ di l’Agenzia regiunale di a Salute da a quale dipende a missione « Cultura è salute » chì anima è assicureghja u seguitu di sta chjama à prugetti in lu quadru partenariale. L’istanza decisiunale di selezzione di i prugetti hè presiduta da a Cullettività Territuriale di Corsica.

Direction du développement social - Direction de la culture et du patrimoine : lancement de l'appel à projets régional " Culture et santé "

Le premier appel à projets relatif à la convention régionale  «  culture et santé » signée par la Collectivité Territoriale de Corse, l’Agence Régionale de Santé et l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a été lancé le 27 mai pour une clôture du dépôt des projets fixé au 30 juin 2013.

Cet appel à projets s’adresse aux établissements sanitaires et médico-sociaux de l’île et a pour objet de favoriser l’émergence de projets culturels dans les établissements. Il porte sur deux thématiques (« Rencontres de cultures professionnelles » et « de la question d’y croire ou pas ») ainsi que sur un thème libre.

Les initiatives concernées correspondent à :
  • Tous les projets mettant en exergue la nécessité d’une coopération du milieu de la santé avec  celui des pratiques artistiques et culturelles.
  • Sur la thématique "de la question d'y croire ou pas", les projets proposant une tribune inhabituelle d'expression et/ou un accompagnement et/ou un soutien aux soignants des établissements sanitaires, médico-sociaux et médecine de ville sous toutes les formes même les plus innovantes.
  • Tous les projets relevant des critères Culture et Santé (Intervention d'artistes professionnels et porteurs sur au moins une des cibles Culture et Santé –Patients/résidants, soignants, familles).
 
Le cahier des charges et le dossier de candidature sont consultables sur le site de l’Agence régionale de Santé au sein de laquelle est positionnée la Mission « culture et santé » qui anime et assure le suivi de cet appel à projets dans un cadre partenarial. L’instance décisionnelle de sélection des projets est présidée par la Collectivité Territoriale de Corse.

           

Suivez-nous
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Les offres d'emploi