Collectivité Territoriale de Corse

Sessione di l’Assemblea di Corsica u 26 di ghjennaghju di u 2017 : discorsu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu Gilles Simeoni

Session de l’Assemblée de Corse le 26 janvier 2017 : Discours du Président du Conseil Exécutif Gilles Simeoni

Jeudi 26 Janvier 2017