Collectivité Territoriale de Corse

Sessione di l’Assemblea di Corsica u 27 d'ottobre di u 2016 : discorsu di Gilles Simeoni, Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica

Session de l’Assemblée de Corse le 27 octobre 2016 : discours de Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse

Jeudi 27 Octobre 2016