Collectivité Territoriale de Corse

Svelamente di a lastra di a Cullettività Territuriale di Corsica in memoria di Paulu Bungelmi u 18 di ghjungnu di u 2001 in Petreto-Bicchisano

Dévoilement de la plaque de la Collectivité Territoriale de Corse à la mémoire de Paul Bungelmi le 18 juin 2001 à Petreto-Bicchisano

Vendredi 17 Juin 2011Svelamente di a lastra di a Cullettività Territuriale di Corsica in memoria di Paulu Bungelmi u 18 di ghjungnu di u 2001 in Petreto-Bicchisano
Paul Giacobbi, Député de la Haute-Corse et Président du Conseil exécutif de Corse, et Dominique Bucchini, Président de l’Assemblée de Corse, dévoileront la plaque de Collectivité Territoriale de Corse à la mémoire de Paul Bungelmi, le samedi 18 juin 2011, à 16 heures, au Collège du Taravo à Petreto-Bicchisano, en présence des autorités civiles et militaires.

Paul Bungelmi, (1923-1991) ancien élève de l’Ecole Normale d’Instituteurs de la Corse, Croix de Guerre au titre de la résistance, il siégea à l’Assemblée de Corse de 1982 à 1991. Ancien élève du collège du Petreto, il en fut le Directeur de 1961 à 1981.

Par délibération du 27 janvier 2011, l’Assemblée de Corse avait décidé d’attribuer le nom de Collège du Taravu à l’établissement à double implantation de Petreto-Bicchisano et Sainte Marie Sicche, et de donner les noms de Paul Bungelmi au site de Petreto et de André Giusti au site Sainte Marie Sicche.

Paul Giacobbi, Deputatu di u Cismonte è Presidente di u Cunsigliu ezecutivu di Corsica, è Dominique Bucchini, Presidente di l’Assemblea di Corsica, sveleranu a lastra di a Cullettività Territuriale di Corsica in memoria di Paulu Bungelmi, sabbatu u 18 di ghjungnu di u 2011, à u Cullegiu di u Taravu in Petrettu-Bicchisà, in presenza di l’autorità civile è militare.

Paulu Bungelmi (1923-1991) anzianu elevu di a Scola Nurmale di stitutori di Corsica, Croce di guerra à u titulu di a resistenza, hè sedutu à l’Assemblea di Corsica da u 1982 à u 1991. Anzianu elevu di u cullegiu di Petrettu, ne fù u Direttore da u 1961 à u 1981.

L’Assemblea di Corsica , da deliberazione di u 27 di ghjennaghju di u 2011, avia decisu d’attribudisce u nome di Cullegiu di u Taravu à u stabilimentu à doppia impiantazione di Petrettu-Bicchisà è Santa Maria Sicche, è di dà i nomi di Paulu Bungelmi à  l’impiazzamentu di Petrettu è Andria Giusti à l’impiazzamentu di Santa Maria Sicche.