Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avisi et muzione di u 24 maghju / Avis et motion du 24 maiU Cunsigliu Ecunomicu, Suciale è Culturale di Corsica, s'hè adunitu, u 24 di maghju di u 2016, sott' a presidenza d'Arrigu FRANCESCHI.

Le Conseil Economique, Sociale et Culturel de Corse s'est réuni le mardi 24 mai 2016, à la CTC, sous la présidence, d'Henri FRANCESCHI.

 

Ordini di u ghjornu / Ordre du jour

Avisi di u Cunsigliu

Ambienti - rumenzuli / Environnement - déchets

Avisu CESC  2016- 13
Rapportu   di l' Esecutivu:  u rapportu d'urientazioni nant'à a pulitica di u rumenzulu / Rapport d’orientation sur la politique des déchets ;Sviluppu ecunomicu / Développement économique

Avisu CESC 2016-14
Rapportu
di l' Esecutivu à nant' à u modu d'elaburazioni di u Schema Righjunali di Sviluppu Ecunomicu di Nuvazioni Intarnaziunalisazioni  / Modalités d’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)

Avisu CESC Nu 2016-19
Rapportu
di l' Executivu à nant'à a riattivazioni di u Cumitatu di a Muntagna Corsa / Réactivation du comité de massif Corse.


Cultura

Avisu CESC 2016-15
Rapportu  di l' Esecutivu nant'à  u Tarmini di i missioni di u FRAC (Fondu Righjunali d'Arti  Cuntempuraniu  di d Corsica) / Accomplissement des missions du FRAC Corse (Fonds Régional d'Art Contemporain de la Corse)


Educazione / Education

Avisu CESC 2016-16
Rapportu
di l' Esecutivu nant' à a cunvinzioni di Delagazioni di Serviziu Publicu in ciò chì cuncerna u Centru di sughjornu è di studii corsi di Bastelica / Convention de délégation de service public relative au centre de séjour et d'études corses de Bastelica ;


Trasporti / Transports

Avisu CESC  2016-17
Rapportu di l'Esecutivu nant'à a   terza mudificazioni di a Diligazioni di Serviziu Publicu da u serviziu maritimu  trà i porti corsi è quilli di Marseglia / Avenant n°3 à la délégation de service public pour la desserte maritime entre les ports corses et celui de Marseille

Avisu CESC Nu 2016-18
Rapportu  di l'Esecutivu :  diligazioni di i servizii publichi da splutà i Servizzi di Trasporti Maritimi / Délégation de service public pour l'exploitation des services de transports maritime

Muzione / Motion

Muzione di sustegnu à u Presidente di l'Uffiziu di Echippamente Idrolicu di  Corsica/ Motion de soutien au Président de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse