Conseil économique, social et culturel de la Corse


Jeudi 21 juillet - Réunion de la commission Education, Formation jeunesse et sport et lingua corsa / Ghjovi u 21 di lugliu cummissione EducazioneJeudi 21 juillet - Réunion de la commission Education, Formation jeunesse et sport et lingua corsa / Ghjovi u 21 di lugliu cummissione Educazione
La commission Education, Formation jeunesse et sport et lingua corsa se réunira le  Jeudi 21 juillet 2016 14 h 30  dans la salle 5 (visio-conférence).

 A cummissione educazione s’aduniscera ghjovi u 21 di lugliu a partesi da 2 ore  e mezu  in salle 5 in a CTC.

Ordre du jour / Ordini di u ghjornu

Examen sur saisine de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse des rapports  : 
Esame nantu à assignazione da u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica di i raporti :
 
  • Dispositif « Service public territorial d’orientation » 2016-2017 ;
  • Dispositif d’apprentissage 2016-2017.
  • Programme de formation professionnelle continue 2016/2017
  • Soutien financier de la CTC à France bleu RCFM