Conseil économique, social et culturel de la Corse


Marti u 24 di maghju - Seduta Plenaria / Mardi 24 mai 2016 - Séance plénièreSi riunisciarà u cunsigliu u 24 di maghju di u 2016 in seduta plenaria da 10 ori à meziornu in sala di deliberazioni di l'Assemblea di Corsica.

Le Conseil se réunira Mardi 24 mai 2016 en séance plénière de 10 heures à 12 heures dans la salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse. 

Ordini di u ghjornu / Ordre du Jour

I - Aduttazioni di i prucessi virbali di u 23 di farraghju, di  l'8 di marzu è di  u 12 d'aprili  di u 2016 ;
    Adoption des procès-verbaux des 23 février, 08 mars et 12 avril 2016 ; 

II - Asami nant'a i decisioni di u Prisidenti di u Cunsigliu Esecutivu di corsica di i rapporti seguenti :
    Examen sur saisine de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse des rapports suivants : 
 
  • Raportu d'urientazioni nant'à a pulitica di u rumenzulu / Rapport d’orientation sur la politique des déchets ;
 
  • Modu d'elaburazioni di u Schema Righjunali di Sviluppu Ecunomicu di Nuvazioni Intarnaziunalisazioni  / Modalités d’élaboration du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) ;
 
  • Tarmini di i missioni di u FRAC (Fondu Righjunali d'Arti  Cuntempuraniu  di d Corsica) / Accomplissement des missions du FRAC Corse (Fonds Régional d'Art Contemporain de la Corse) ;
 
  • Cunvinzioni di Delagazioni di Serviziu Publicu in ciò chì  cuncerna u Centru di sughjornu è di studii corsi di bastelica / Convention de délégation de service public relative au centre de séjour et d'études corses de Bastelica ;
 
  • Mudificazioni Nu3 à a Diligazioni di Serviziu Publicu da u serviziu maritimu  trà i porti corsi è quilli di Marseglia / Avenant n°3 à la délégation de service public pour la desserte maritime entre les ports corses et celui de Marseille ;
 
  • Diligazioni di i servizii publichi da splutà i Servizzi di Trasporti Maritimi / Délégation de service public pour l'exploitation des services de transports maritime ;
 
  • Riattivazioni di u Cumitatu di a Muntagna Corsa / Réactivation du comité de massif Corse.
 

III – Criazioni ad hoc lingua corsa
       Création commission ad hoc langue corse ;

VI - Quitioni varii
      Questions diverses.

           
Info CTC